MUUDAME KOOS HARIDUSMAASTIKKU

Häkatonid on üks moodus uuenduslike ideede haridussüsteemi toomiseks.

Alustamiseks on vaja vaid õigeid töövõtteid, kanaleid, oskusi ja teadmisi.

Liituge EduHacki meeskonnaga, et saada teada, kuidas häkatonide meetodit erinevate haridusprobleemide lahendamisel edukalt kasutada.

Iga partnerriigi ekspertide teadmiste esitlemine ja murekohtade lahendamine mitte üksnes kohalikul, vaid ka rahvusvahelisel tasandil
Üks moodus põletavatele teemadele lahenduste leidmiseks
Kasulikud näpunäited haridusinnovatsiooni häkatonide korraldamiseks

MIS ON

EDUHACK?

EduHack on Erasmus+ projekt, mille eesmärgiks on kasutada häkatonide

meetodit haridusvaldkonna probleemide lahendamiseks.

“KOOS KAARDISTAME PROBLEEMID JA LEIAME NEILE KA LAHENDUSED”

EDUHACK

PROTSESS

Haridusinnovatsiooni võrgustike (ing k Education Innovation Hubs) loomine igas partnerriigis

Projekti esimeseks sammuks on haridusinnovatsiooni võrgustike loomine iga projektipartneri riigis, st Eestis, Hispaanias, Itaalias, Iirimaal ja Türgis. Igasse võrgustikku kuuluvad eri profiiliga haridusvaldkonna spetsialistid, ettevõtted, kohaliku omavalitsuse esindajad, õpilased ja teised asjassepuutuvad eksperdid. Võrgustikega on oodatud liituma kõik, kes soovivad panustada haridushäkatonide meetodi arendamisesse, nii et kui olete liitumisest huvitatud, siis võtke meiega ühendust.

Kohalikel ja rahvusvahelistel võrgustike kohtumistel osalemine

Võrgustiku liikmed osalevad regulaarsetel kohtumistel ja aeg-ajalt läbi viidavates töötubades ning aktiivsemaid oodatakse osalema ka rahvusvahelistes õppimis- ja õpetamistegevustes (ing k Learning/Teaching/Training activities ehk LTTs), kus on võimalik kohtuda ja koostööd teha teiste riikide võrgustike liikmetega. Võrgustike kohtumiste sisuks on haridusvaldkonna probleemide kaardistamine ja lahenduste leidmine.

Haridusinnovatsiooni häkatoni korraldamine

Võrgustike kohtumiste tulemused võtame arvesse Eestis, Türgis, Itaalias ja Hispaanias 2022. aastal toimuvate häkatonide korraldamisel. Sarnaselt võrgustikele, kogunevad ka haridusinnovatsiooni häkatonidele eri tausta ja teadmistega haridusvaldkonna asjaosalised, et töötada intensiivselt teatud põletavate probleemide kallal. Koos moodustavad nad meeskonnad, mille liikmete hulka kuuluvad nii õpetajad, õpilased, turundusinimesed, muuseumitöötajad, ettevõtete esindajad kui ka mitmed teised haridusega seotud isikud, eesmärgiga töötada välja parim võimalik lahendus nende tööd mõjutavale kitsaskohale.

MEIE VÄÄRTUSED

KOOSLOOME

Erineva taustaga inimeste kokku toomine aitab leida paremini toimivaid ja suurema mõjuga lahendusi.

KOOSTÖÖ

Erineva taustaga inimeste kokku toomine aitab leida paremini toimivaid ja suurema mõjuga lahendusi.

INNOVATSIOON

Erineva taustaga inimeste kokku toomine aitab leida paremini toimivaid ja suurema mõjuga lahendusi.

PARTNERID

EduHacki partnerid viivad omavahel kokku erinevad

taustsüsteemid ja haridussituatioonid.

Viimased uuendused

Hackathon: Title of Hackathon Büyükşehir Çok Amaçlı Salon
Sõnum:
26 / September / 2022
Hackathon Updated: Description of Hackathon
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
26 / August / 2022
Hackathon Updated: The very first education innovation hackathon will take place on 21-23 September 2022, in Samsun, Türkiye. The programme of the hackathon will be as follow: Wednesday, 21.09.2022 Start: 11.00 11.00 - 11.20 Welcome - project manager and host 11.20 - 11.30 Introducing the agenda of the 3 days ahead 11.30 - 12.00 Inspirational presentation by an organiser of a previous hackathon 12.00 - 12.15 Idea pitching 12.15 - 12.25 Forming teams based on previously submitted ideas 12.25 - 13.30 I stage of teamwork 13.30 - 14.30 Lunch 14.30 - 17.30 II stage of teamwork 17.30 - 18.00 Conclusions of Day and energetic end to Day 1 18.00 - 19.00 Dinner Thursday, 22.09.2022 Start: 9.00 9.00 - 9.15 Welcoming words and itroduction of Day 2 by the host 9.15 - 9.45 Training presentation (on a specific subject, e.g. how to lead a team)
Sõnum:
14 / July / 2022
Hackathon Updated: This post is created just for testing the toolkit.