Ühine EduHackiga, et meiega koos vormida häkatoni formaat haridusinnovatsiooni tööriistaks, mida sa saad kasutada koos oma õpilaste, kogukonna ja partneritega.

MIDA ME TEEME

EduHack töötab koos kohalike haridusinnovaatorite ja rahvusvaheliste partneritega välja tööriistad, mis aitavad kõigil soovijatel korraldada haridusinnovatsiooni häkatone. Selle jaoks loome igas partnerriigis mitmekülgsetest hariduse arendajatest koosneva haridusinnovatsiooni Hubi.

Hubid koondavad endas kohalikke eksperte ja entusiaste haridusvaldkonnast, innovatsioonikeskustest, ülikoolidest, ettevõtetest, kohalikest omavalitsustest jne. Hubiliikmed kohtuvad kohalikul tasandil ning lisaks saavad võimaluse arendada häkatone ka mitmepäevastes intentensiivsetes rahvusvahelistes workshopides, koos teiste riikide Hubidega. Kokkusaamiste ja workshopide eesmärk on arutada läbi ja koguda kokku parimad mõtted haridusinnovatsiooni häkatoni formaadi disainimiseks. Lisaks kaardistatakse Hubide abiga kohalikke haridusvaldkonna puudujääke, millest saavad projekti nelja piloot-häkatoni probleemipüstitused. Piloot-häkatonide abil katsetame ja parandame loodavaid tööriistu ning need toimuvad Eestis, Lätis, Türgis ja Hispaanias.

Häkatonid kutsuvad osalema, vastavalt probleemipüstitusele, erineva profiiliga haridusega seotud või sellest huvitatud inimesi: õpilasi, õpetajaid, tehnoloogia, tarkvara ja disaini entusiaste, valdkonna arendusspetsialiste, turundajaid, mitteformaalharidustöötajaid jne. Igal häkatoni juurde kuuluvad mentorid, kelle hulka kuuluvad hariduseksperdid ja -praktikud.

HUBID

Maailm on muutumas. Sama kehtib ka hariduse kohta.

Hariduse häkkimiseks peame me keskenduma käesolevatele probleemidele ja töötama koos, et väljapakutud lahendustel oleks suurim võimalik mõju.

EduHack juhindub radikaalse koostöö põhimõttest, et tuvastada olulisi väljakutseid ja kujundada häkatonist kõiki osapooli rahuldav ettevõtmine – win win mäng.

Hubi liikmed on haridusalased eksperdid ja praktikud, kellel on erinevad kogemused ja lai silmaring. Nad osalevad vabatahtlikult ja juhivad häkatonide formaadi loomist kohalikul tasandil, pannes paika lähteülesanded, nõuded, kavapunktid, edu kriteeriumid jne.

PARTNERID

AHHAA Teaduskeskus

AHHAA Teaduskeskus

EduHacki koordinaator, häkatoni tööriistade valmimise juht

AHHAA on Eesti suurim teaduskeskus pakkudes ohtralt käed-külge katsetamist, mängulist õppimist ja interaktiivseid teaduseksponaate.

Kontakt:
Helin Haga, projektijuht
helin.haga@ahhaa.ee

Hugin & Munin

Hugin & Munin

EduHacki kommunikatsioon

H&M on julgeid lahendusi pakkuv loovagentuur Madriidis, Hispaanias, mille meeskonda kuuluvad väga erinevatest valdkondadest spetsialistid.

Kontakt:
Francesca Monaco, rahvusvaheliste partnerite haldur
francesca@huginandmunin.es

HOPU Smart Cities

HOPU Smart Cities

EduHacki veebiplatvormi arendaja

HOPU Smart Cities on Hispaania tarkvara- ja riistvaraarendusfirma, millel on laiad teadusarenduse kogemused asjade interneti, osavõtva kommunikatsiooni ja uue meedia sisuloome valdkonnas.

Kontakt:
Andrea Gómez, loovjuht
andrea@hopu.org

Dublin City University

Dublin City University

Levitustegevuste organiseerija

Iirima ülikool DCU on maailma parima 50 noore ülikooli hulgas. EduHacki tegevustega ühineb ülikooli STEM hariduse, innovatsiooni ja rahvusvaheliste õpingute osakond.

Kontakt:
Yvonne Crotty, Innovatsiooni ja Töökeskkonna Uuringute Keskuse direktor
yvonne.crotty@dcu.ie

Tekkeköy MEM

Tekkeköy MEM

EduHacki monitoorimise juht

Tekkeköy MEM on piirkondlik hariduse koordinaator Türgis ning vastutab kõikide haridustegevuste, nii formaalsete kui mitteformaalsete, läbiviimise eest Tekkeköy piirkonnas.

Kontakt:
Meltem Tunç, projektijuht
meltem119@gmail.com

ZINOO Teaduskeskus

ZINOO Teaduskeskus

EduHacki piloot-häkatonide koordineerija

ZINOO on teaduskeskus Lätis, millel on neli keskust üle riigi. ZINOO missioon on äratada üles inimeste uudishimu ja soov ise avastada.

Kontakt:
Pauls Irbins, CEO
pauls@zinoo.lv

Ergon

Ergon

EduHacki haridusinnovatsiooni Hubide koordinaator

Ergon on tööalase hariduse ja koolituste pakkuja Itaalias ning viib läbi 60 000 koolitustundi aastas. Ergon töö keskendub ettevõtete võrgustikele, avaliku, era- ja kolmanda sektori vahelisele partnerlusele, koosloomele ja osavõttu toetavatele tööriistadele.

Kontakt:
Lorenzo Liguoro, teadus- ja arendustegevuse juht
lorenzo.liguoro@ergongroup.it

ASUKOHAD