MIS ON

EDUHACK?

EduHack, ametlikult Hacking Education, on Erasmus Plus

KA2 projekt, mille partnerid on pärit kuuest erinevast

asutusest üle Euroopa (AHHAA, HOPU, Hugin & Munin,

Dublin City University, Tekkekoy, Ergon).

MISSIOON

Arendada välja ja katsetada haridusinnovatsiooni häkatonide formaati,

eesmärgiga kasutada seda nutika probleemilahenduse meetodina.

HARIDUSINNOVATSIOONI-

VÕRGUSTIKUD

Võrgustikel on ülimalt oluline roll, aitamaks meil mõista haridusvaldkonna probleeme

Võrgustike liikmed annavad EduHacki projektipartneritele teavet selle kohta, millised on nende hinnangul hetkel olulisimad ja suurimad haridusprobleemid. Valik neist probleemidest läheb lahendamisele haridusinnovatsiooni häkatonidel, mis leiavad aset 2022. aastal.

Võrgustike liikmetel palutakse kohtuda kas näost-näkku või virtuaalselt vaid kahel korral kogu projekti jooksul (esimest korda aastal 2020 ja teist korda aastal 2021) ning seda iga konkreetse partnerriigi (st kas Eesti, Hispaania, Itaalia, Iirimaa või Türgi) esindaja poolt korraldatud kogunemisel. Kohtumiste kestuseks on 1-2 tundi ning arutelu keskmes on haridusvaldkonna kitsaskohad, mis võrgustiku liikmetele nii tööalaselt kui ka isiklikus plaanis konkreetsel perioodil enim muret teevad.

Kolm kuni neli iga riigi haridusinnovatsiooni võrgustiku liiget kutsutakse osalema rahvusvahelisel koolitusel, mida nimetatakse projektis ka õppimis- ja õpetamistegevuseks. Kui pandeemiatingimused seda võimaldavad, toimuvad rahvusvahelised koolitused näost näkku formaadis. Esimene füüsiline kohtumine toimus 2022. aasta kevadel Itaalias, Bassano del Grappas.

HÄKATONIDE

KORRALDAMISE JUHISED

Oleme kokku panemas haridusinnovatsiooni häkatonide korraldamise juhiseid, mis sisaldavad endas tehnilisi juhtnööre, kontroll-nimekirju, loeteluseid kasulikest veebitööriistadest, dokumendipõhju, detailseid juhiseid ekspertide ja osalejate leidmiseks ning muud teavat, mida vajate eduka haridusinnovatsiooni häkatoni korraldamiseks.

Viited juhistes välja toodud tööriistadele, juhenditele ja dokumendipõhjadele leiate ka siit veebilehelt niipea, kui oleme juhised valmis saanud.

KELLELE ON NEED JUHISED LOODUD?

Need juhised on loodud asutustele ja isikutele, kes tegutsevad haridusvallas, kuid neid saavad kasutada ka kõik teised, kes soovivad tuua haridusteemadesse uuendusi häkatonide meetodi kasutamise teel.

HARIDUSINNOVATSIOONI-

HÄKATONID

Projekti EduHack jooksul korraldame me neli haridusuuenduslikku häkatoni, mis toimuvad Hispaanias, Türgis, Eestis ja Itaalias. Meie eesmärgiks on nende nelja häkatoni tulemusena tuvastada üle viiekümne idee ja/või lahenduse ehk, teisisõnu, üle kümne idee/lahenduse iga riigi kohta.

HACKDAY

Hack Day on projekti EduHack viimane avalik sündmus, mis leiab aset Iirimaal, Dublinis ning kus toimuvates töötubades ja ettekannetes demostreerime me projekti käigus arendatud meetodeid ja tegevuste käigus saadud tulemusi.

PARTNERITE

KOHTA

AHHAA Teaduskeskus

AHHAA Teaduskeskus

EduHacki koordinaator, häkatoni tööriistade valmimise juht

AHHAA on Eesti suurim teaduskeskus pakkudes ohtralt käed-külge katsetamist, mängulist õppimist ja interaktiivseid teaduseksponaate.

Kontakt:
Helin Haga, Projektijuht
[email protected]

Hugin & Munin

Hugin & Munin

EduHacki kommunikatsioon

H&M on julgeid lahendusi pakkuv loovagentuur Madriidis, Hispaanias, mille meeskonda kuuluvad väga erinevatest valdkondadest spetsialistid.

Kontakt:
Francesca Monaco, Rahvusvaheliste partnerite haldur
[email protected]

HOPU Smart Cities

HOPU Smart Cities

EduHacki veebiplatvormi arendaja

HOPU Smart Cities on Hispaania tarkvara- ja riistvaraarendusfirma, millel on laiad teadusarenduse kogemused asjade interneti, osavõtva kommunikatsiooni ja uue meedia sisuloome valdkonnas.

Kontakt:
Andrea Gómez, Loovjuht
[email protected]

Dublin City University

Dublin City University

Levitustegevuste organiseerija

Iirima ülikool DCU on maailma parima 50 noore ülikooli hulgas. EduHacki tegevustega ühineb ülikooli STEM hariduse, innovatsiooni ja rahvusvaheliste õpingute osakond.

Kontakt:
Yvonne Crotty, Innovatsiooni ja Töökeskkonna Uuringute Keskuse direktor
[email protected]

Tekkeköy MEM

Tekkeköy MEM

EduHacki monitoorimise juht

Tekkeköy MEM on piirkondlik hariduse koordinaator Türgis ning vastutab kõikide haridustegevuste, nii formaalsete kui mitteformaalsete, läbiviimise eest Tekkeköy piirkonnas.

Kontakt:
Meltem Tunç, Projektijuht
[email protected]

Ergon

Ergon

EduHacki haridusinnovatsiooni Hubide koordinaator

Ergon on tööalase hariduse ja koolituste pakkuja Itaalias ning viib läbi 60 000 koolitustundi aastas. Ergon töö keskendub ettevõtete võrgustikele, avaliku, era- ja kolmanda sektori vahelisele partnerlusele, koosloomele ja osavõttu toetavatele tööriistadele.

Kontakt:
Lorenzo Liguoro, Teadus- ja arendustegevuse juht
[email protected]