MIDA HÄKATONIDEL

TEHAKSE?

Mis on Häkaton?

Häkaton on probleemide lahendamisele suunatud sündmus, mis on reeglina ajaliselt piiratud, kestes, näiteks, ühe nädalavahetuse ning kuhu tulevad kokku erinevate oskuste ja teadmistega inimesed, et hakata koos teatud probleemidele lahendusi leidma. Lahendused, mida välja pakutakse, võivad olla seotud tarkvaraga, riistvaraga, uue teenusega või puudutada mõnd sootuks teist valdkonda.

Mis on haridusinnovatsiooni Häkaton?

Häkatonidel saavad õpilased kasutada oma parimaid probleemilahendusoskusi. Haridusinnovatsiooni häkatonid on sündmused, mis hõlmavad korraga nii projektipõhist, uurimuslikku kui ka LTT-teemade keskset õpet! Häkatonide keskmes on disainmõtlemine ja 21. sajandi oskuste lihvimine, andes eri annete ja taustateadmistega õpilastele võimaluse töötada koos reaalsete lahenduste leidmise nimel.

Miks on haridusinnoavatsiooni Häkatonid olulised?

Häkatonidel saavad õpilased kasutada oma parimaid probleemilahendusoskusi. Haridusinnovatsiooni häkatonid on sündmused, mis hõlmavad korraga nii projektipõhist, uurimuslikku kui ka LTT-teemade keskset õpet! Häkatonide keskmes on disainmõtlemine ja 21. sajandi oskuste lihvimine, andes eri annete ja taustateadmistega õpilastele võimaluse töötada koos reaalsete lahenduste leidmise nimel.